När du beställer en produkt hos oss, godkänner du också våra köpvillkor.

Innan du beställer måste du ha läst igenom våra köpvillkor och när du lägger en order godkänner du våra villkor.  Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data i enlighet med Tictails integritetspolicy.

Ordrar m.m. 

När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterat och att du ingår ett köpavtal. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller dras med skulder sedan tidigare.

Du kan ångra din order till dess att vi har bekräftat den. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter som du, ditt konto- eller kreditkortsföretag har utfärdat för ordern.

Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter och meddela dig om likvärda produkter om sådana finns tillgängliga.

Leverans

Första kaffeboxen levereras inom 2 - 4 dagar efter lagd order. Kaffet levereras sedan mellan den 10-15 i månaden efter, varje månad om inte annat har överenskommits. Avvikande leveranstidpunkt kan bestämmas inom en 5 dagars period.

Leveransen pågår det antal månader som har beställts. Om man önskar att förlänga prenumerationen behöver man göra en ny beställning på en alternativt tre månader.

Betalning
Alla produkter tillhör Kaffeboxen tills dess att betalning är genomförd. Priset som gäller är det som är aktuellt vid beställningsdagen.

Cookies
Kaffeboxen använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookie som vanligen används är "session cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifierar-rad för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "sessions-cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Om du vill använda kaffeboxen.se utan problem måste du ha aktiverat cookies.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan tas bort. På Kaffeboxen.se använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan koppling till personlig information.

Ytterligare information
Kaffeboxen förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan att meddela detta. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, har Kaffeboxen rätt att häva beställningen och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Kaffeboxen skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Information om Kaffeboxens behandling av personuppgifter

Kaffeboxen värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Kaffeboxen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du gett ditt samtycke till Kaffeboxen kommer du att lämna viss information om dig till oss, du kommer även att lämna information vid köp samt vid annan kontakt med oss (t.ex. via mail eller Tictail ’Talk’). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du handlar hos Kaffeboxen eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Kaffeboxen behandlar information om de varor som du har köpt eller klickat på Kaffeboxens webshop. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik och dina preferenser som kund hos oss.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kaffeboxen kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

Direktmarknadsföring

Om du samtycker till det kommer Kaffeboxen att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per e-post, sms samt andra digitala kanaler till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket vid kontakt med Kaffeboxen eller avregistreringslänk i e-mail och nyhetsbrev.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

Leverantörer av IT-system och dess samarbetspartners inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Kaffeboxens kundrelationsarbete.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Kaffeboxens kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.

Kaffeboxen använder Tictail som samarbetspartner för webhandeln med vilka Kaffeboxen delar personuppgifter. Tictails Integritetspolicy finns på https://tictail.com/privacy-policy

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Kaffeboxens och Tictails IT-system. Uppgifter rörande dina köp sparas i 36 månader.

Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Kaffeboxen via e-post på: kontakt@kaffeboxen.se.

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Kaffeboxen den 2018-05-14.